سفارش تبلیغ
صبا ویژن
کفاره تاخیر

«هوالرئوف»

کفاره ی تاخیرت را می پردازم ؛

دلم

هرروز

  مستحق یک دل سیر

گریه است...

باید

روزهای نبودنت را قضا کنم

از یک مرداد یک هزار و سیصدو اند تـــــا...

________________________

هی...نوشت 1: ...

هی..نوشت2: کفاره تاخیر:کسی که تا رمضان سال بعد قضای روزه اش رو به تاخیر بندازه ،

باید علاوه بر قضای روزه ، کفاره تاخیر هم بپردازه

هی...نوشت 3: التماس دعا...


سه شنبه 94/5/6 5:9 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر
........