سفارش تبلیغ
صبا ویژن
استحاله...

« هوالرئوف »

مباح بود

آمدنم

در یک ِ مرداد ِ سال ِ یکهزار و سیصد و اند...

اما نیامدی

و حرام شدم...

____________

هی...نوشت 1:یک مرداد : روز تولدم

هی...نوشت 2:ممنون از دوستانی که این مدتی که نبودم به وبلاگم سرزدن...

هی...نوشت 3:الهی ! أنت أکرمُ مِن أن تُضَیِّع مَن ربَّیته...


دوشنبه 93/6/31 1:32 صبحبه قلم: سکوت خیس ™            نظر