سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بدون عنوان...

«هوالقریب»

نه طبعم لطیف است

نه قلمم شیوا

نه شاعرم

ونه کتابی در دست چاپ دارم...

فقط، حس کردم 

سایه اش از کنارم گذشت.‌‌‌..

_____________

هی نوشت 1. بعد پنچ سال هوای پارسی بلاگ  رو کردم...

هی نوشت 2. التماس دعا...

 


پنج شنبه 100/5/7 1:8 صبحبه قلم: سکوت خیس ™            نظر
سکوت..

« هوالرئوف »

گنجشک ها هم لال شدند

از وقتی

زبان گنجشک ها را قطع کردند

چه بی رحمانه فریاد می زند

ارّه برقی !

_________________________

هی...نوشت : رب لاتکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا...

 


سه شنبه 95/4/22 5:58 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر
نفرین جلال

« هوالرئوف »

 

بقول جلال :

« مثل سایه ی گنجشک دیرکرده ای،

در نیمه ی روز چله ی تابستانی ، بر دشتی بایر » ،

یاد تو

سایه ای گذرا برخاطرم افکند...

باد پاییزی

ناشرمعروفی شد

و

دفترافکارآشفته ام را

منتشرکرد...

ناگفته هایم

به چاپ مجدد رسید

مثل نفرین جلال...

ف.ح

______________________

هی...نوشت 1: ...

هی...نوشت 2: ...

هی ...نوشت 3 : رب لاتکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا...


جمعه 94/10/25 10:14 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر
سرسپرده...

"هوالرئوف"

قدم هایم

سرسپرده ی خیابانی شدند

که تو

روزی

از آن عبور کرده بودی

آنقدر که

دهان کفش هایم

ازتعجب باز مانده...

______________

هی... نوشت 1:……

هی...نوشت 2:……

هی ...نوشت 3:خدایا !...


سه شنبه 94/10/15 11:17 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر
پاییز...

"هوالرئوف"

رد پایت را

برروی برف دنبال کردم...

به جاده رسید!

فهمیدم که رفته ای !

وقتی برمی گشتم ،

گنجشک ها ، پشت پنجزه کز کرده بودند...

پیاده رو ، در خود مچاله شده بود...

و طبع هیچ شعری ،

عاشقانه نبود...

فهمیدم که رفته ای...

پاییز !

____________________

هی....نوشت 1:هی....

هی ....نوشت2:.....

هی... نوشت3:رب لاتکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا


جمعه 94/10/4 2:18 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر
تظاهر...

"هوالرئوف"

پاییز

زنی ست

که خط های پیشانی اش را

از آینه

پنهان می کند

موهایش را به باد می سپارد

وچای رنگ پریده ی سردی را

سرمی کشد...

تاوانمود کند 

اتفاقی نیفتاده...

________________

هی... نوشت 1: رب لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا....

هی ... نوشت 2: نه هیزم  شکن بودم که سپیداری را از پی در آورده باشم و ...نه.. ...

هی ... نوشت 3: ...


جمعه 94/9/27 9:32 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر
محض رضای تو...

"هوالرئوف"

کوتاه آمده ام بانو...

ازخانه تا ایوان آیینه

دستم به پنجره فولاد نمی رسد !

آمده ام

غزلی را

به گوشه ی چادرت گره بزنم

که دلش هزار تکه شده

محض رضای تو

مثل آینه های ایوانت...

____________

هی...نوشت 1:السلام علیک یاامام رئوف وعلی أًختک الکریمه...

هی...نوشت 2:  سخن ازفاصله هابود واز نذردلی,که شود کاش ادا...

هی...نوشت 3:  اللهم ارزقنا...


شنبه 94/9/21 12:5 صبحبه قلم: سکوت خیس ™            نظر
........