سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سکوت..

« هوالرئوف »

گنجشک ها هم لال شدند

از وقتی

زبان گنجشک ها را قطع کردند

چه بی رحمانه فریاد می زند

ارّه برقی !

_________________________

هی...نوشت : رب لاتکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا...

 


سه شنبه 95/4/22 5:58 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر