سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سرسپرده...

"هوالرئوف"

قدم هایم

سرسپرده ی خیابانی شدند

که تو

روزی

از آن عبور کرده بودی

آنقدر که

دهان کفش هایم

ازتعجب باز مانده...

______________

هی... نوشت 1:……

هی...نوشت 2:……

هی ...نوشت 3:خدایا !...


سه شنبه 94/10/15 11:17 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر