سفارش تبلیغ
صبا ویژن
زخم نرسیدن

«هوالرئوف»

پاهایم

از دست رفتند

حتی بال هایم زمین گیر شد

وقتی

زخم نرسیدن هجوم آورد...

 

_____________

هی...نوشت 1: السلام علی اسیرالکربات و قتیل العبرات...

هی...نوشت2: کاش زائرش بودم...

هی...نوشت3: اللهم ارزقنا....

 


دوشنبه 93/9/17 11:5 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر