سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تبّت یدا...

«هوالرئوف»

این جا

حرای هُرم و حرارت است

و تو

پیامبری مرسل ،

کوه ِ اندوه بر دوش

که رسالت داری

کربلا را ، منتشر کنی

مثل انتشار ِخونِ گلویِ شش ماهه

بر چشم سرخ شفق...

***

" تبّت یدا "

آنکه بر گلوگاه کبوتر

گل زخم نشاند...

 " تبّت یدا "

آنکه دست خدا را

جدا نمود...

" تبّت یدا "

آنکه خون خدا را ریخت

و کوثر را

کبود خواند...

***

این جا

حرای هرم و حرارت است

بخوان آیات صبوری را

که به زودی اجر داده می شوی

شاید در ضیافت شام....

شاید...کنج خرابه....

_____________________

هی...نوشت1:السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین

و علی اولاد الحسین . علی اصحاب الحسین...

هی...نوشت2:السلام علی قلب الزینب الصبور...

هی...نوشت 3: آین الطالب بدم المقتول بکربلا...

_______

التماس دعا


دوشنبه 92/8/20 6:59 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر