سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مرور...

«هوالرئوف»

زنگ زدم

به اتفاقی

که وقتی افتاد

دست و پایم را گم کردم...

که بیاید

ویلچر خاطراتم را

هُل بدهد...

.

.

.

مشترک مورد نظر در دسترس نبود...!

____________________

هی...نوشت1 :...

هی...نوشت 2:...

هی...نوشت 3: مَن لی أسئلکَ کشفَ ضرّی ؟؟....


سه شنبه 93/7/29 11:34 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر
........