سفارش تبلیغ
صبا ویژن
قالی قرمز

« هوالرئوف»

آرزوهایم را

بر دار آویختم

قالی قرمزی شد

زیرپای نیامدنت...

__________________

هی...نوشت1:دست به جای ترنج بریدن رسمی تازه نیست...

هی...نوشت 2:...

هی...نوشت 3: ممنون از دوستانی که این مدتی رو که نبودم به بلاگم سرزدن...


یکشنبه 93/5/26 1:10 صبحبه قلم: سکوت خیس ™            نظر
........