سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نیزه...

«هوالمعین»

جدایی انداخت

نیزه

بین من و تو

بین تو و سرت...

__________________

هی...نوشت 1:السلام علی الرأس المرفوع...

هی...نوشت 2: السلام علی قلب زینب الصبور...

هی...نوشت 3: اللهم ارزقنا زیارة الحسین وشفاعته...


سه شنبه 94/9/10 8:23 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر
........