سفارش تبلیغ
صبا
قرار ِ قبلی

«هوالرئوف»

بی آنکه شایسته باشم

به نام خواندی ام

مرا

که عمری در تقصیر بوده ام

و هیچ سعی ای

در خور ِ صفای تو

نمی توانم آورد...

***

به نام خواندی ام

و من

 بی آنکه مَحرم باشم

حرای حریم ات را

  به میقات مُحرم می شوم...

 باصدایی رنجور

تلبیه می گویم

و تو را

طواف می کنم

که در مَطاف نشسته ای...

و پشت مقام ابراهیم

  نماز دلم را اقتدا می کنم...

فرو نشان آتشی را

که در دلم شعله می کشد

با زمزم مهربانی ات...

 

_________________

هی...نوشت1: لبیک...اللهم لبیک...

هی...نوشت2: قلمم به لکنت افتاده از شوق سفر...

هی...نوشت3:إنَّ الحمدَ والنِّعمة لک...

______________

انشاالله در حرم نبوی صلی الله علیه وآله وسلم دعاگوی دوستان هستم...

 

 


سه شنبه 92/10/10 6:35 عصربه قلم: سکوت خیس ™            نظر